Историја школе

Историја и информације о школи


Школа у Божици постоји још од 1860. године и једна је од најстаријих школа на територији општине Сурдулица. Њено постојање од 159. година говори да је то школа са дугом традицијом. Из ове мале сиромашне средине потекло је много учених људи лекара , доктора наука , судија, професора , инжењера који су прва знања стекли управо у овој школи . И данас када ова школа има оволико ђака колико има можемо да се похвалимо да су то деца изузетно интелигентна, талентована, вредна , добри ђаци , добри људи што се и види по резултатима које постижу на такмичењима и у другим активностима.
Све то говори да школе не треба рангирати по броју ђака и километрима раздаљине већ по квалитету рада и знању и залагању ученика и њихових родитеља да од своје деце из оваквих средина где се пуно ради и тешко живи направе добре и поштене људе, којима је та школа и образовање деце једини прозор у свет.
По критеријумима једнаких права и доступност и потпун обухват основним образовањем и васпитањем свих ученика без дискриминације и сегрегације по било ком основу, постизању образовно-васпитних циљева, оптималним коришћењем расположивих ресурса, уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама, као и уважавање њиховог Уставом загарантованог права на образовање и васпитање на језику и писму националне мањине, односно двојезично , а уважавајући географске, демографске, културне, економске, еколошке и друге карактеристике локалне самоуправе , без обзира на мали број ђака наша школа у потпуности испуњава услове и задовољава критеријуме прописане овом уредбом да по новој мрежи остане самостална школа као што је и до сада била.

Село Божица и ОШ ,,Свети Сава,, су по много чему специфични. То је планински крај над 1000 м надморске висине удаљен од Сурдулице преко 40 км, а од већих економских центара и више од 100 км где је зими због планинске климе и лоших временских услова отежана комуникација, а некад и у потпуном прекиду.
Овај крај је економски веома сиромашан, људи се баве сточарством и тако једва обезбеђују себи и својим породицама средства за егзистенцију па би издвајање додатних средстава ради школовања деце у некој од градских школа још више оптеретило њихов сиромашни буђет, а многе би довело у оскудицу.
И коначно 100% становништва чине припадници бугарске националне мањине па би одвајање деце значило укидање једине могућности да уче и користе свој матерњи језик.
Што се тиче наставног кадра наша школа у потпуности задовољава тај услов- располаже стручним наставним кадром чак и за извођење наставе матерњег језика.